xdetect-compound_blue3

Neexistuje žiadna priamočiara odpoveď na túto otázku, pretože odpoveď závisí od:

a) druhu plastu použitého v detekovateľnom produkte,

b) typu detektora kovov používaného na kontrolu potravín a

c) druhu spracovávanej potraviny.

Každá z vyššie uvedených troch faktorov môže mať vplyv na pravdepodobnosť odhalenia detekovateľného plastu.  Nie je bezpečné, aby sa stanovovali všeobecné predpoklady, nakoľko každá aplikácia a proces sa musí posudzovať ako špecifický prípad.

Odporúča sa, aby koncoví užívatelia otestovali  najprv na svojom kontrolnom systéme  akýkoľvek  nový detekovateľný produkt a jeho úlomky, skôr než ho zavedú do výrobného procesu a priestoru.

 

Kliknite sem a prečítajte si celý článok na webových stránkach BST!