Prevádzkovateľ: 

TECH - B.M. s.r.o

Vinohrady nad Váhom 249, 925 55 Vinohrady nad Váhom +421 915 662 122, +421 918 145 010, +421 (0)31 78 994 80 obchod@techbm.sk

Spracovávame osobné údaje zákazníkov (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo, IČO, DIČ) len za účelom plnenia kúpnej zmluvy a náležitostí z nej plynúcich .